Aktualności


18.04.2015
I Zjazd StowarzyszeniaKoleżanki i Koledzy,

Zapraszamy na I Krajowy Zjazd Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów, który odbędzie się 25 kwietnia 2015 r. w Warszawie w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Mokotowskiej 4/6.

Przedmiotem obrad Zjazdu będą wybory Prezesa, Zarządu Krajowego i Komisji Rewizyjnej oraz sprawy finansowe i organizacyjne.

Zjazd rozpocznie się o godz. 11.00

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 22 kwietnia 2015 r. na adres: biuro@izbaurbanistow.org

Zapraszamy do udziału w Zjeździe wszystkich kolegów, którzy już złożyli i złożą przed rozpoczęciem Zjazdu deklaracje członkowskie.

Statut Stowarzyszenia, deklaracja członkowska, karty zgłoszeń kandydatów, zgody na kandydowanie znajdują się na stronie Stowarzyszenia pod adresem: http://izbaurbanistow.org/page6.php


Komitet Założycielski Stowarzyszenia Polska Izba Urbanistów6.03.2015
TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

W dniu 24.III.2015 godz.: 9.00 Trybunał Konstytucyjny

rozpozna wniosek o zbadanie zgodności:


1. art. 1 pkt 1 oraz w całości: art. 5, art. 8, art. 13, art. 17, art. 20, art. 27, art. 28, art. 29, art. 30 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 2 Konstytucji RP, tj. wynikającymi z niego zasadami: zasadą proporcjonalności oraz zasadą praw nabytych;
2. art. 5 pkt 4 oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 17 ust. 1 Konstytucji RP;
3. art. 29 ust. 8 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 21 ust. 2 oraz art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;
4. art. 5 pkt 4, art. 29 ust. 1, a także art. 17 oraz art. 20 ustawy z dnia 9 maja 2014 roku o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP.8.12.2014
Konkurs

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA CZĘŚCI TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH TARGÓWKA FABRYCZNEGO W WARSZAWIE...


17.11.2014
Posiedzenie OSD

W dniu 19 listopada 2014 r. o godz. 11.30 na ul. Mokotowskiej 4/6 w Warszawie odbędzie się posiedzenie OSD.


7.11.2014
Seminarium

Stowarzyszenie Urbanistów ZOIU organizuje

Seminarium pt.: „PROBLEMY PLANISTYCZNE – JESIEŃ 2014”, które odbędzie się w dniach 24-25 listopada 2014 r. we Wrocławiu.

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie suzoiu.pl31.10.2014
Konkurs

Informujemy, że został ogłoszony ogólnopolski Konkurs na logo Stowarzyszenia Urbanistów ZOIU. Prace konkursowe należy składać do 14 listopada 2014 r. W załączeniu regulamin konkursu...


25.09.2014
Wniosek w Trybunale Konstytucyjnym

Koleżanki i Koledzy,

Grupa Posłów na Sejm RP VII Kadencji złożyła wniosek w sprawie zgodności z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. 2014, poz. 768).24.09.2014
Zapraszamy do teczek

Koleżanki i Koledzy,

Izba w stanie likwidacji jest zobligowania do wykonania określonych w ustawie czynności. Jedną z nich jest przekazanie dokumentów, zgromadzonych w Izbie do Archiwum Państwowego lub do Ministerstwa Infrastruktury. Przekazanie tych dokumentów nastąpi w ostatnich tygodniach i dniach funkcjonowania Izby, czyli nie wcześniej niż w grudniu br.

W związku z tym, zachęcamy członków Izby do zapoznania się z zawartością swoich teczek osobowych.

Wglądu do teczki osobowej można dokonać tylko osobiście w dniach działania Biura Izby Urbanistów w Warszawie przy ul. Mokotowskiej 4/6 pok. 212 we wtorki lub czwartki w godzinach od 8:00 do 16:00. Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne lub mailowe. W trakcie wglądu umożliwiamy wykonanie kopii dokumentów na własny użytek.12.08.2014
Informacja

Koleżanki i Koledzy,  w dniu 21 lipca  2014 r.  odbyło  się w budynku  przy ul. Mokotowskiej  4/6  w Warszawie specjalne zebranie zwołane z inicjatywy Okręgowej Rady Izby Urbanistów z  siedzibą w Warszawie. Uczestnicy zebrania z różnych części Polski podjęli uchwałę  o powołaniu  Stowarzyszenia  Polska Izba Urbanistów  oraz przyjęli  Statut Stowarzyszenia. Jak nazwa Stowarzyszenia wskazuje, ma to być organizacja o charakterze ogólnopolskim, zrzeszająca  tych  uprawnionych  urbanistów, którzy wierzą, że szansą na przetrwanie  zawodu  urbanisty  jest  działanie w większej grupie, czego nie zdeklarował jednoznacznie  Krajowy Zjazd  Izby Urbanistów w czerwcu b.r.

Głównymi naszymi celami jest: zachowanie możliwie dużej grupy urbanistów w jednej ogólnopolskiej organizacji i wykorzystanie przynajmniej części dorobku i potencjału organizacyjnego obecnej Izby. Z naciskiem na dużą samodzielność oddziałów Okręgowych.

Przed ostatnim Zjazdem Krajowym nie podejmowaliśmy działań ponieważ nie chcieliśmy tego robić bez porozumienia z innymi. Obawialiśmy się, że wcześniejsze działania zostaną potraktowane jedynie jako inicjatywa lokalna. Zleży nam bardzo żeby nowa struktura przypominała dotychczasową; ma to istotne znaczenie dla obecnych Członków Izby (szczególnie z poza warszawskiego okręgu) oraz bardzo istotne znaczenie wizerunkowe na zewnątrz. Zakładamy, że struktura krajowa będzie ograniczona do minimum i oparta głównie na liderach działających w okręgach.

Statut jest  stosunkowo prosty. Zakładamy, że na pierwszym zjeździe będzie możliwość przedyskutowania ewentualnych zmian. Dlatego ważne jest aby do czasu zwołania Zjazdu Krajowego nowego Stowarzyszenia złożyło deklaracje jak najwięcej osób. Wówczas dyskusje będą bardziej owocne a ich wyniki bardziej reprezentatywne dla naszego środowiska. Zjazd będzie mógł odbyć się po formalnym zakończeniu procedury rejestracyjnej w KRS.

Wszystkich, którzy chcą kontynuacji i wzmocnienia profesjonalizmu zawodu urbanisty,  zapraszamy do składania deklaracji.

W załączeniu statut nowo powstającego Stowarzyszenia i deklaracja członkowska.

                                                                                           Komitet Założycielski15.07.2014
Likwidacja Izby a składki członkowskie

Koleżanki i Koledzy,

z dniem 10 sierpnia 2014 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 9 maja 2014r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz.U. z dnia 10 czerwca 2014 poz. 768), a co za tym idzie, zniesiony zostaje samorząd zawodowy urbanistów. Izba Urbanistów postawiona zostaje w stan likwidacji i w ciągu 6 miesięcy musi zakończyć swoje działanie.

Informuję, że wszelkie bieżące i zaległe składki członkowskie (w tym 26 zł za sierpień) należy uregulować do dnia 31 lipca br. Z chwilą postawienia Izby w stan likwidacji, wszystkie zaległości składkowe staną się wierzytelnościami, w stosunku do których, zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, będą musiały zostać podjęte czynności zmierzające do ich ściągnięcia. W przypadku nie ściągnięcia wierzytelności przez likwidowaną Izbę, czynności przejmie likwidator powołany przez sąd, na wniosek Ministra Infrastruktury i Rozwoju, który będzie dochodził zapłaty wierzytelności Izby, wykorzystując dostępne środki prawne.

W związku z powyższym zwracam się do wszystkich Koleżanek i Kolegów o dopełnienie obowiązku członkowskiego i uregulowanie wszelkich zobowiązań finansowych na rzecz Izby, na jej dotychczasowe konto bankowe.

Jednocześnie informuję, że nadpłacone składki będą zwracane na pisemny wniosek (wzór dostępny jest po kliknięciu ikony "więcej"). Wniosek należy złożyć do dnia 10 sierpnia br.

Jolanta Przygońska

Przewodnicząca Rady

Okręgowej Izby Urbanistów

z siedzibą w Warszawie

 24.06.2014
OSD

W dniu 25 czerwca 2014 r. o godz. 11.30 odbędzie się posiedzenie Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego. Posiedzenie odbędzie się na ul. Mokotowskiej 4/6 w pok. 216


24.06.2014
Ustawa

Link do opublikowanej Ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych:

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000768


24.06.2014
Rzeczoznawca PIU

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna zwraca się z prośbą o pilne składanie wniosków o nadanie tytułu "Rzeczoznawca Polskiej Izby Urbanistów". Najbliższe posiedzenie Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej za pośrednictwem, której należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją odbędzie się w dniu 26 czerwca 2014 r.  Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się z dokumentami informacyjnymi zamieszczonymi...


2.06.2014
Ustawa

Prezydent podpisał ustawę !

Informujemy, że w dniu 30 maja 2014 roku Prezydent RP podpisał ustawę dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Wiadomość w tej sprawie wraz z załącznikiem Kancelarii Prezydenta można znaleźć na stronie:

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,46,maj-2014-r-.html

 15.04.2014
Wnioski

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna uprzejmie informuje, że w związku z opublikowaniem ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która w części dotyczącej urbanistów wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2014 r., wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego złożone po 25 czerwca 2014 r.mogą nie zostać rozpatrzone przed wejściem w życie w/w ustawy.


30.05.2014
Pikinik

W Biurze OIU z/s w Warszawie są już dostępne do odbioru zaproszenia na V Rodzinny Piknik Integracyjny Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, który zaplanowany jest na 14 czerwca 2014 r....19.05.2014
Wybory

Apel Prezesów Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego

Prezesi Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego zebrani na Plenarnym Posiedzeniu 7 maja 2014 roku w Warszawie apelują do członków Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego, skupiających przedstawicieli inteligencji polskiej, o aktywny udział w wyborach do Parlamentu Europejskiego 25 maja 2014 roku celem wybrania na przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w Parlamencie Europejskim osób kompetentnych i niezależnych w myśleniu, które profesjonalnie, merytorycznie i godnie będą reprezentować interes Polski i jej obywateli,

W dobie często obserwowanej ignorancji i braku godności w debacie publicznej zebrani uznają, iż wymogiem czasu jest prezentowanie wspólnego stanowiska przedstawicieli inteligencji polskiej, zorganizowanych w Samorządach Zawodów Zaufania Publicznego, które wypływa z najgłębszej troski o losy państwa i narodu w zjednoczonej Europie.

Prezesi Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego świadomi znaczącej siły społecznej tkwiącej w samorządach, która nie sprowadza się jedynie do liczby ich członków (około 750 000 osób), ale również ról społecznych reprezentowanych zawodów, zwracają się do członków Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego o podjęcie refleksji obywatelskiej w duchu niniejszego apelu przed aktem głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego...19.05.2014
Prezydent

Szanowni Państwo,

druk sejmowy nr 1576 ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych jest już w Kancelarii Prezydenta. Prezydent ma czas do 4 czerwca 2014 r. na wykonanie dalszego działania w sprawie tej ustawy lub skierowania jej do Trybunału Konstytucyjnego.


15.01.2014
Szkolenia

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszymi szkoleniami zwracamy się z prośbą o przysłanie do Biura OIU na e-mail: waoiu@waoiu.pl  chęci uczestnictwa w szkoleniach, które zostaną zorganizowane w przypadku zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń.

 Planowane tematy szkoleń:

1.       "Decyzja o warunkach zabudowy - zagadnienia procesowe"

2.        „Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych związane z procedurą sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

3.       „Praktyczne aspekty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie usług urbanistycznych”

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem OIU z/s w Warszawie.17.04.2014
Senat

Szanowni Państwo,

w dniu 15 kwietnia 2014 r. odbyło sie wspólne posiedzenie dwóch Komisji w Senacie w sprawie druku nr 611 (projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych). W załączeniu link do posiedzenia oraz złożonych stanowisk i dokumentów:

http://senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,1,1,komisja-budzetu-i-finansow-publicznych.html

Kolejne posiedzenie Senatu, na którym omawiany będzie druk nr 611 odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r.


20.12.2013
Składki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wysokość składki członkowskiej pozostała na niezmienionym poziomie i w 2014 r. wynosi 90 zł miesięcznie. Opłata za "papierowe" zaświadczenie wynosi 20 zł, zaświadczenie "elektroniczne" jest bezpłatne. W celu uzyskania zaświadczenia elektronicznego należy mieć opłacone składki członkowskie i zgłosić chęć posiadania zaświadczenia do Biura OIU z/s w Warszawie na email: waoiu@waoiu.pl


28.10.2013
Uwagi

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że do dnia 14 listopada 2013 r. prosimy o przysyłanie uwag dotyczących Tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (tekst dokumentu w załączeniu).

Uwagi należy przesłać na emiala Biura OIU: waoiu@waoiu.pl17.10.2013
Warsztaty

Szanowni Państwo,

Rada Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach pt. "Decyzja o warunkach zabudowy - zagadnienia procesowe", które poprowadzi Prawnik OIU Jacek Jaworski

Warsztaty rozpoczynają się o godz. 11.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

Uczestnicy warsztatów w miarę możliwości proszeni są (jeśli posiadają) o zabranie ze soba Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NA W/W WARSZTATY NIE MA JUŻ WOLNYCH MIEJSC17.10.2013
Łódź

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zaprasza na cykl spotkań tematycznych dotyczących nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi...30.09.2013
Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością wykonania remontu wejścia głównego do naszego budynku od strony ul. Mokotowskiej, uprzejmie prosimy o korzystanie z wejścia od strony tarasu (parkingu).18.09.2013
Artykuł

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym, tj. 18 września 2013 r. w dzienniku Gazeta Prawna na stronie B4 ukazał się artykuł pod tytułem „Ryzykowna deregulacja urbanistów”.

Podtytuł: „Nadmierne i nieuzasadnione. Tak konstytucjonaliści i prawnicy praktycy oceniają propozycje otwarcia zawodu profesjonalisty od ładu przestrzennego”.19.07.2013
Deregulacja

Szanowni Państwo

 W dniu wczorajszym Panowie: Premier Donald Tusk, Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek, otrzymali wysłane przez Krajową Izbę Urbanistów pismo wraz załączonymi sześcioma opracowaniami ekspertów konstytucjonalistów  w przedmiocie konstytucyjności przepisów projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w zakresie dotyczącym samorządu zawodowego urbanistów...16.07.2013
Stanowisko

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy stanowisko w sprawie deregulacji zawodu urbanisty Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego... 10.07.2013
Informacje18.06.2013
Deregulacja c.d.

Przedstawiamy Państwu najnowszy projekt (z dnia 13 czerwca 2013 r.) ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wraz z uzasadnieniem i pismem przewodnim. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami...28.05.2013
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Szanowni Państwo

Poniżej zamieściliśmy dostęp do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z dnia 21 maja 2013 roku.

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 06.06.2013 na adres Okręgowej Izby urbanistów (waoiu@waoiu.pl).14.05.2013
Deregulacja c.d.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstwiamy pismo ECTP-CEU kierowane do Pana Premiera Donalda Tuska, tłumaczenie tego pisma oraz wystąpienie Porozumienia B-8.

Dokumenty znajdują się na stronie Polskiej Izby Urbanistów pod linkiem:

http://izbaurbanistow.pl/14.05.2013
Deregulacja c.d.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam apel KIU w sprawie deregulacji oraz skan artykułu z Rzeczypospolitej.

W imieniu Pani Jolanty Przygońskiej Przewodniczącej Rady OIU z/s w Warszawie, uprzejmie proszę o nadsyłanie propozycji i podejmowanie działań, które mogłyby pomóc w obecnej sytuacji.14.05.2013
Deregulacja

Przedstawiamy Państwu projekt (z dnia 24 kwietnia 2013 r.) ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wraz z uzasadnieniem i pismem przewodnim. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Szczególnie polecamy art. 5 i 8 ustawy oraz strony 37-40 uzasadnienia.9.01.2013
Składki

Szanowni Państwo,

wysokość składki członkowskiej pozostała na poziomie składki z 2012 r. tzn. wynosi 90 zł miesięcznie.30.11.2012
UM Ciechanów

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Pracowni Urbanistycznej UM Ciechanów w załączeniu przedstawiamy informację o konkursie na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania pasażu Marii Konopnickiej w Ciechanowie”...11.10.2012
DEREGULACJA

Redakcja portalu urbanistyka.pl zamieściła gotowy apel do posłów jaki można sobie pobrać i rozsyłać


11.10.2012
DEREGULACJA

Na stronie internetowej Polskiej Izby Urbanistów został zamieszczony teks Ustawy o samorządach zawodowych z naniesionymi propozycjami zmian. Link do tekstu: http://www.izbaurbanistow.pl/8.10.2012
DEREGULACJA

Szanowni Państwo!

 

Koleżanki i Koledzy – członkowie Izby Urbanistów!

 

W obliczu zaistniałej sytuacji – możliwości całkowitego zdyskredytowania i zlikwidowania zawodu urbanisty zwracamy się z prośbą o pisanie pism, protestów i uwag przez możliwie szerokie grono zainteresowanych osób. Każdy kto jest zainteresowany ochroną zawodu może napisać swoimi słowami treść bezpośrednio do ministerstwa, premiera i sejmu. Im więcej osób, które przekażą swoje uwagi do deregulacji tym większa szansa ochrony zawodu.

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące szybkiego kontaktu mailowego z poszczególnymi instytucjami:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości bezpośredni link do wyrażenia opinii o drugiej transzy deregulacji:

http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/podziel-sie-opinia/

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Donalda Tuska), link do wyrażania opinii bezpośrednio do Premiera:

https://www.premier.gov.pl/premier/napisz_do_premiera/

 

Sejm RP link bezpośrednio z możliwością pisania petycji do Sejmu RP

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/contact.xsp

 

W przypadku możliwości osobistych kontaktów z przedstawicielami rządu, sejmu, mediów etc. prosimy o indywidualne interwencje w przedmiotowej sprawie.

 

 

Rada Okręgowej Izby

Urbanistów

z/s w Warszawie8.10.2012
DEREGULACJA

Przedstawiamy opinię do projektu ustawy "deregulacyjnej" przygotowaną przez redakcję portalu Urbanistyka.info…11.06.2012
Apel

Szanowni Państwo,

Urbaniści, z różnych części kraju, zebrani 22 maja 2012 r. we Wrocławiu na seminarium Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, po wysłuchaniu Pana Janusza Żbika podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prezentującego plany legislacyjne, mające naprawić polski system gospodarowania przestrzenią, po dyskusji, uznali te plany za nieodpowiadające powadze sytuacji...


11.12.2009
Stawka nakładu pracy:

Sz. P.

Na rok 2011  wysokość  stawki  za  j.n.p.  przyjęto  18,20 zł.

Żródło: http://www.bisprol.pl/cennik/stawka/stawka_2011.htmAgencja interaktywna Enzo