Aktualności


17.04.2014
Życzenia

Najserdeczniejsze życzenia

pełnych wiosennej radości i nadziei Świąt Wielkanocnych

w imieniu Rady Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie

składa

 

Przewodnicząca Rady Okręgowej Izby Urbanistów

 z siedzibą w Warszawie

Jolanta Przygońska15.04.2014
Wnioski

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi zapytaniami uprzejmie informujemy, że nadal można składać wnioski o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.


17.04.2014
Senat

Szanowni Państwo,

w dniu 15 kwietnia 2014 r. odbyło sie wspólne posiedzenie dwóch Komisji w Senacie w sprawie druku nr 611 (projekt ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych). W załączeniu link do posiedzenia oraz złożonych stanowisk i dokumentów:

http://senat.gov.pl/prace/komisje-senackie/posiedzenia,1,1,komisja-budzetu-i-finansow-publicznych.html

Kolejne posiedzenie Senatu, na którym omawiany będzie druk nr 611 odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r.


17.04.2014
Biuro

Uprzejmie informujemy, że Biuro OIU w dniu 18 kwietnia 2014 r. będzie nieczynne.


28.02.2014
XIII ZJAZD

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Rada OIU z/s w Warszawie na posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2013 roku podjęła Uchwałę o zwołaniu XIII Zjazdu Sprawozdawczego-wyborczego Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie.

Termin XIII Zjazdu został ustalony na dzień 8 marca 2014 roku.29.01.2014
Zebranie obwodowe woj. podlaskie

Szanowne Koleżanki i  Szanowni Koledzy,


            W dniu 30 stycznia 2014 r. o godz. 10:30 odbędzie się wyborcze zebranie obwodowe członków Okręgowej Izby Urbanistów z/s w Warszawie z terenu naszego województwa.

            Zebranie odbędzie się w Białymstoku w budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, mała sala konferencyjna na I piętrze.

            Uchwałą z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zwołania XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Rada OIU uchyliła mandaty delegatom na Zjazd Okręgowy. Celem zebrania  w dniu 30 stycznia 2014 r. będzie wybór delegatów na XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy oraz przygotowanie wniosków na ten Zjazd.

            Po zakończeniu zebrania wyborczego odbędzie się szkolenie prowadzone przez mecenasa Jacka Jaworskiego, Radcy Prawnego  OIU z/s w Warszawie, na temat "Zakres ograniczania prawa własności ustaleniami planu miejscowego i studium. Wybór orzecznictwa."23.01.2014
Zebranie obwodowe woj. mazowieckie

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

 

W dniu 25 stycznia 2014 r. o godz. 10.30 odbędzie się obwodowe zebranie wyborcze członków Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie z województwa mazowieckiego. Zebranie odbędzie się w Warszawie w audytorium Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej przy ul. Koszykowej 55.

Uchwałą z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zwołania XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Rada OIU z/s w Warszawie stwierdziła wygaśnięcie mandatów delegatów na Zjazd Okręgowy w III kadencji.

Celem zabrania w dniu 25 stycznia br. będzie wybór delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy oraz przygotowanie wniosków na ten Zjazd


23.01.2014
Zebranie obwodowe woj. łódzkie

Szanowne Koleżanki

Szanowni Koledzy

 

Zapraszamy na spotkanie członków Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie z terenu województwa łódzkiego, które odbędzie się w dniu 24.01.2014 r. w siedzibie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego ul. Matejki 22/26 (wejście od ul. Matejki) w Sali nr 106 (1 piętro).

Przewidywany program spotkania

l godz. 12-15

Spotkanie merytoryczne – warsztaty

prowadzone przez radcę prawnego OIU z siedzibą w Warszawie – dr Jacka Jaworskiego,

obejmujące:

-  omówienie wybranych zagadnień merytorycznych i formalnych z zakresu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, orzecznictwo sądowe,

-  dyskusja dotycząca zgłoszonych w trakcie spotkania zagadnień.

Do udziału w spotkaniu zaproszono przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli oraz Wydziału Infrastruktury.

W szkoleniu uczestniczyć będzie Przewodnicząca Rady OIU z/s w Warszawie Jolanta Przygońska.

Udział członków OIU w w/w spotkaniu będzie potwierdzony stosownym zaświadczeniem z przyznanymi punktami w ramach obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych wynikającego z Uchwały KRIU Nr 5/2010 z dnia 23 stycznia 2010 r.

l godz. 15

Wybory delegatów na XIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie, który odbędzie się w dniu 8 marca 2014 r.

Uchwałą z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zwołania XIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Rada OIU z/s w Warszawie stwierdziła wygaśnięcie mandatów delegatów na Zjazd Okręgowy w III kadencji.

Celem zabrania w dniu 24 stycznia br. będzie wybór delegatów na XIII Okręgowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy oraz przygotowanie wniosków na ten Zjazd.15.01.2014
Szkolenia

Szanowni Państwo,

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem naszymi szkoleniami zwracamy się z prośbą o przysłanie do Biura OIU na e-mail: waoiu@waoiu.pl  chęci uczestnictwa w szkoleniach, które zostaną zorganizowane w przypadku zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń.

 Planowane tematy szkoleń:

1.       "Decyzja o warunkach zabudowy - zagadnienia procesowe"

2.        „Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych związane z procedurą sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”

3.       „Praktyczne aspekty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie usług urbanistycznych”

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Biurem OIU z/s w Warszawie.20.12.2013
Składki

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że wysokość składki członkowskiej pozostała na niezmienionym poziomie i w 2014 r. wynosi 90 zł miesięcznie. Opłata za "papierowe" zaświadczenie wynosi 20 zł.


20.12.2013
Konkurs

Szanowni Państwo,

w załączeniu przekazujemy informacje o konkursie ogłoszonym przez Gminę Nieporęt...


26.11.2013
Warsztaty

Szanowni Państwo,

Rada Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach pt. „Praktyczne aspekty stosowania ustawy prawo zamówień publicznych w zakresie usług urbanistycznych”, które poprowadzi Pan Rafał Zygmunt.

Warsztaty odbędą się na ul. Mokotowskiej 4/6 w Warszawie, w siedzibie Okręgowej Izby Urbanistów.

Termin warsztatów: 10 grudnia 2013 r. (początek o godz. 11.00)...
28.10.2013
Warsztaty

Szanowni Państwo,

Rada Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach pt. „Rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych związane z procedurą sporządzania i uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy”, które poprowadzi Pani Joanna Dziedzic-Bukowska...

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NA W/W WARSZTATY od dnia 8 listopada NIE MA JUŻ WOLNYCH MIEJSC28.10.2013
Uwagi

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że do dnia 14 listopada 2013 r. prosimy o przysyłanie uwag dotyczących Tez Kodeksu Urbanistyczno-Budowlanego (tekst dokumentu w załączeniu).

Uwagi należy przesłać na emiala Biura OIU: waoiu@waoiu.pl17.10.2013
Warsztaty

Szanowni Państwo,

Rada Okręgowej Izby Urbanistów z siedzibą w Warszawie serdecznie zaprasza do udziału w warsztatach pt. "Decyzja o warunkach zabudowy - zagadnienia procesowe", które poprowadzi Prawnik OIU Jacek Jaworski

Warsztaty rozpoczynają się o godz. 11.00 (przewidywany czas zakończenia godz. 15.00)

Uczestnicy warsztatów w miarę możliwości proszeni są (jeśli posiadają) o zabranie ze soba Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NA W/W WARSZTATY NIE MA JUŻ WOLNYCH MIEJSC17.10.2013
Łódź

Miejska Pracownia Urbanistyczna w Łodzi zaprasza na cykl spotkań tematycznych dotyczących nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi...30.09.2013
Informacja

Szanowni Państwo,

w związku z koniecznością wykonania remontu wejścia głównego do naszego budynku od strony ul. Mokotowskiej, uprzejmie prosimy o korzystanie z wejścia od strony tarasu (parkingu).18.09.2013
Artykuł

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym, tj. 18 września 2013 r. w dzienniku Gazeta Prawna na stronie B4 ukazał się artykuł pod tytułem „Ryzykowna deregulacja urbanistów”.

Podtytuł: „Nadmierne i nieuzasadnione. Tak konstytucjonaliści i prawnicy praktycy oceniają propozycje otwarcia zawodu profesjonalisty od ładu przestrzennego”.19.07.2013
Deregulacja

Szanowni Państwo

 W dniu wczorajszym Panowie: Premier Donald Tusk, Minister Sprawiedliwości Marek Biernacki oraz Prezes Rządowego Centrum Legislacji Maciej Berek, otrzymali wysłane przez Krajową Izbę Urbanistów pismo wraz załączonymi sześcioma opracowaniami ekspertów konstytucjonalistów  w przedmiocie konstytucyjności przepisów projektu ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, w zakresie dotyczącym samorządu zawodowego urbanistów...16.07.2013
Stanowisko

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstawiamy stanowisko w sprawie deregulacji zawodu urbanisty Łódzkiego Porozumienia Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego... 10.07.2013
Informacje18.06.2013
Deregulacja c.d.

Przedstawiamy Państwu najnowszy projekt (z dnia 13 czerwca 2013 r.) ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wraz z uzasadnieniem i pismem przewodnim. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami...28.05.2013
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Szanowni Państwo

Poniżej zamieściliśmy dostęp do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z dnia 21 maja 2013 roku.

Prosimy o zgłaszanie uwag do dnia 06.06.2013 na adres Okręgowej Izby urbanistów (waoiu@waoiu.pl).14.05.2013
Deregulacja c.d.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przedstwiamy pismo ECTP-CEU kierowane do Pana Premiera Donalda Tuska, tłumaczenie tego pisma oraz wystąpienie Porozumienia B-8.

Dokumenty znajdują się na stronie Polskiej Izby Urbanistów pod linkiem:

http://izbaurbanistow.pl/14.05.2013
Deregulacja c.d.

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam apel KIU w sprawie deregulacji oraz skan artykułu z Rzeczypospolitej.

W imieniu Pani Jolanty Przygońskiej Przewodniczącej Rady OIU z/s w Warszawie, uprzejmie proszę o nadsyłanie propozycji i podejmowanie działań, które mogłyby pomóc w obecnej sytuacji.14.05.2013
Deregulacja

Przedstawiamy Państwu projekt (z dnia 24 kwietnia 2013 r.) ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych wraz z uzasadnieniem i pismem przewodnim. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami. Szczególnie polecamy art. 5 i 8 ustawy oraz strony 37-40 uzasadnienia.9.01.2013
Składki

Szanowni Państwo,

wysokość składki członkowskiej pozostała na poziomie składki z 2012 r. tzn. wynosi 90 zł miesięcznie.7.12.2012
Materiały

Szanowni Państwo,

w dniu 28.11.2012 r. w Hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się konferencja pt. ”Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami (ISOK)”. Uczestnikami konferencji było prawie 300 ważnych przedstawicieli urzędów państwowych i samorządowych oraz instytucji działających w obszarze realizacji projektu ISOK z całej Polski....30.11.2012
UM Ciechanów

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Pracowni Urbanistycznej UM Ciechanów w załączeniu przedstawiamy informację o konkursie na „Opracowanie koncepcji zagospodarowania pasażu Marii Konopnickiej w Ciechanowie”...22.11.2012
konferencja

Szanowni Państwo,

W załączeniu przedstawiamy program i zaproszenie na konferencję „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce. Diagnoza i propozycje zmian”, która odbędzie się...11.10.2012
DEREGULACJA

Redakcja portalu urbanistyka.pl zamieściła gotowy apel do posłów jaki można sobie pobrać i rozsyłać


11.10.2012
DEREGULACJA

Na stronie internetowej Polskiej Izby Urbanistów został zamieszczony teks Ustawy o samorządach zawodowych z naniesionymi propozycjami zmian. Link do tekstu: http://www.izbaurbanistow.pl/8.10.2012
DEREGULACJA

Szanowni Państwo!

 

Koleżanki i Koledzy – członkowie Izby Urbanistów!

 

W obliczu zaistniałej sytuacji – możliwości całkowitego zdyskredytowania i zlikwidowania zawodu urbanisty zwracamy się z prośbą o pisanie pism, protestów i uwag przez możliwie szerokie grono zainteresowanych osób. Każdy kto jest zainteresowany ochroną zawodu może napisać swoimi słowami treść bezpośrednio do ministerstwa, premiera i sejmu. Im więcej osób, które przekażą swoje uwagi do deregulacji tym większa szansa ochrony zawodu.

Poniżej przekazujemy informacje dotyczące szybkiego kontaktu mailowego z poszczególnymi instytucjami:

 

Ministerstwo Sprawiedliwości bezpośredni link do wyrażenia opinii o drugiej transzy deregulacji:

http://ms.gov.pl/pl/deregulacja-dostepu-do-zawodow/ii-transza/podziel-sie-opinia/

 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Donalda Tuska), link do wyrażania opinii bezpośrednio do Premiera:

https://www.premier.gov.pl/premier/napisz_do_premiera/

 

Sejm RP link bezpośrednio z możliwością pisania petycji do Sejmu RP

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/contact.xsp

 

W przypadku możliwości osobistych kontaktów z przedstawicielami rządu, sejmu, mediów etc. prosimy o indywidualne interwencje w przedmiotowej sprawie.

 

 

Rada Okręgowej Izby

Urbanistów

z/s w Warszawie8.10.2012
DEREGULACJA

Przedstawiamy opinię do projektu ustawy "deregulacyjnej" przygotowaną przez redakcję portalu Urbanistyka.info…14.08.2012
OSSA

Szanowni Państwo,

 

zapraszamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi warsztatów architektonicznych NEGATYW, które odbędą się w dniach 21-28.10.2012 r. w Lublinie....11.06.2012
Apel

Szanowni Państwo,

Urbaniści, z różnych części kraju, zebrani 22 maja 2012 r. we Wrocławiu na seminarium Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów, po wysłuchaniu Pana Janusza Żbika podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej prezentującego plany legislacyjne, mające naprawić polski system gospodarowania przestrzenią, po dyskusji, uznali te plany za nieodpowiadające powadze sytuacji...


11.12.2009
Stawka nakładu pracy:

Sz. P.

Na rok 2011  wysokość  stawki  za  j.n.p.  przyjęto  18,20 zł.

Żródło: http://www.bisprol.pl/cennik/stawka/stawka_2011.htmAgencja interaktywna Enzo